Archäologie Manufaktur GmbH

11.202.875 m² archäologische Erfahrung

Beran 1999: Zabytki archeologiczne z muzeum regionalnego w Insterburgu w zbiorach prahistoricznych uniwersytetu w Halle oraz inne znaleziska z Prus Wschodnich w srodkoniemieckich muzeach