Archäologie Manufaktur GmbH

11.202.876 m² archäologische Erfahrung

Beran u. Beszczynski 2004: Osiedla, pracownia obróbki krzemienia, pozostalosci dróg oraz cmentarzysko z wczesnej i mlodszej epoki brazu w okolicy Wustermark na zachod od Berlina